Disclaimer

De webpagina's "VWvakrestauratie.nl", 'VWvakrestauratie.be", "VWvakrestauratie.com", "jouwbus.nl" en "jouwbus.com" zijn op generlei wijze verbonden met Volkswagen, VAG of welk ander verwant bedrijf. De woorden 'VW", "Volkswagen", "kever" en welke andere voertuig modellen of typeringen genoemd op deze webpagina hebben slechts beschrijvende doeleinden. Indien enige inhoud, materiaal of beelden zich bevinden op deze webpagina in strijd zijn met copyright wetten, neemt u dan direct contact op met de webdesigner van VWvakrestauratie en deze zal verwijderd worden van de webpagina.

Wanneer u enige inhoud, materiaal of beelden van deze site wilt gebruiken, neem dan contact op met VWvakrestauratie alvorens u dat doet.

Met vriendelijke groet, Team VWvakrestauratie